Đổi thẻ cào

- Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không nguồn gốc, thẻ rút từ tín dụng (visa), API game bài đấu api sẽ bị khóa vv

- Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý.

- Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây

Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác/ web con 14% 14.2% 14.2% 14.2% 14% 14% 14% 14% 15%
Thành viên 14% 14.2% 14.2% 14.2% 14% 14% 14% 14% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác/ web con 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 12%
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác/ web con 17.5% 17.5% 17.5% 17% 17% 15% 15% 15%
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17% 17% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác/ web con 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác/ web con 10.3% 10.3% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 10.7%
Thành viên 10.3% 10.3% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 10.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác/ web con 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Thành viên 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác/ web con 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 14% 16%
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 14% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác/ web con 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%